Reglement

Reglement

Ieder jaar werkt NBL met voorwaarden. Om lid te worden en mee te doen aan de competitie dien je akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden.

Voorwaarden lidmaatschap NBL

1. Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Nederlandse Breaking League, hierna te noemen als: NBL.
 2. Bezoekers (dansers, ouders, coaches etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op de locatie waar de NBL op dat moment gehouden wordt te houden aan de huisregels van de NBL evenals de aanwijzingen die gegeven worden door het personeel op te volgen. Indien men zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan
 3. Bezoek aan NBL is geheel op eigen risico. De directie is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker bij NBL.
 4. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
 5. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de evenementlocatie door toedoen van een bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 6. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, etc.) tijdens de NBL is uitsluitend toegestaan met toestemming van de NBL. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 7. Tijdens NBL evenementen wordt door NBL gebruik gemaakt van beelden in de ruimste zin van het woord (foto, film, video etc.). In het geval dat een lid van NBL dan wel een bezoeker tijdens een evenement het niet eens is met gebruik van de beelden kan dit aan worden gegeven aan het personeel.
 8. NBL is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal.
 9. De NBL organisatie behoudt zich het recht om NBL events van datum, locatie en tijd te wijzigen.

 2. Lidmaatschap.

 1. NBL Lidmaatschap is noodzakelijk voor deelname aan de NBL events.
 2. NBL Lidmaatschap zorgt ervoor dat je wordt opgenomen in het NBL rankingsysteem voor één seizoen.
 3. NBL Lidmaatschap is uitsluitend mogelijk voor personen met Nederlandse identiteit en/of woonachtig zijn in Nederland.
 4. NBL lidmaatschap is op persoon geregistreerd.
 5. Elk individueel lid dient ingeschreven te staan bij de NBL
 6. De kosten voor een NBL Lidmaatschap bedragen €10,- . Deze is geldig voor één seizoen.
 7. Een NBL seizoen loopt vanaf de NBL Kick-off t/m de NBL Masters van het betreffende seizoensjaar.
 8. Lidmaatschap geeft recht op €2,50 korting per Challenger evenement. De Kick Off en het Master Event vallen buiten deze regeling.
 9. Bij het inschrijven ontvangt de deelnemer een NBL Ledenpas.
 10. Bij verlies/diefstal van de ledenpas dient een bedrag van € 5,- te worden betaald voor een nieuwe ledenpas.
 11. Restitutie van de lidmaatschapsbijdrage is niet mogelijk.
 12. Het invullen van het inschrijfformulier dient naar waarheid worden gedaan. Het bewust foutief invullen van informatie leidt tot diskwalificatie voor de rest van het seizoen.
 13. De peildatum van de deelnemer is de leeftijd van de deelnemer op 31 december van het betreffende seizoensjaar.

3. Battles.

 1. Met het NBL lidmaatschap kun je meedoen aan zowel de 1-on-1 categorie als de crewbattle.
 2. De hoofdprijs van het Master Event voor de categorie ‘crew A’ is voor maximaal zes deelnemers.
 3. Deelname aan de NBL fotoshoot en workshopdag is voor alle leden van de crew (max tien deelnemers).
 4. Elk individueel lid dat meedoet aan de crewbattles dient een geldig lidmaatschap te hebben van de NBL.
 5. Een crew telt minimaal drie en maximaal tien leden.
 6. Wisselen tussen crews midden in een NBL seizoen is niet toegestaan.
 7. De B-categorie van de NBL is uitsluitend voor dansers die minder dan twee jaar battle ervaring hebben.
 8. Uitzonderingen zijn mogelijk op advies van coaches/trainers. Dit gebeurd te allen tijde in overleg met de
  NBL organisatie.
 9. Een crew die in de A-categorie meedoet mag bestaan uit dansers die als solist in de B-categorie dansen.
 10. Een crew die in de B-categorie meedoet bestaat uit dansers die uitsluitend in de B-categorie dansen, met
  één uitzondering. In elke B crew mag dus één danser meedoen die als solist in de A-categorie meedoet.